W firmie TORF sp. z o.o. produkowane są podłoża do upraw roślin, warzyw oraz
do poprawy struktury gleby
. Bazą tych produktów jest torf pochodzący z torfowiska
Wysokie Bagno Chwalimskie, znajdującego się na Pojezierzu Drawskim.
Produkty z Nowego Chwalimia od dawna są znane na rynku polskim, charakteryzuje
je dobra jakość i powtarzalność.

PRODUKTY


Oferujemy gotowe podłoża do kwiatów i warzyw, torf kwaśny, torf odkwaszony


CENNIK sezon 2024

obowiązuje od 01.11.2023 r.
produkty marki TORF litraż cena netto cena brutto
Ziemia do roślin balkonowych 50l 13,21 zł 14,27 zł
Ziemia do iglaków 50l 13,06 zł 14,10 zł
Ziemia uniw. do kwiatów i warzyw 5l 2,09 zł 2,26 zł
Ziemia uniw. do kwiatów i warzyw 10l 3,47 zł 3,75 zł
Ziemia uniw. do kwiatów i warzyw 20l 5,51 zł 5,95 zł
Ziemia uniw. do kwiatów i warzyw 50l 12,36 zł 13,35 zł
Ziemia uniw. do kwiatów i warzyw 80l 18,43 zł 19,90 zł
Torf kwaśny 3,5-4,5 pH 20l 5,32 zł 5,75 zł
Torf kwaśny 3,5-4,5 pH NOWOŚĆ 50l 11,66 zł 12,59 zł
Torf kwaśny 3,5-4,5 pH 80l 17,54 zł 18,94 zł
Torf odkwaszony 5,5-6,5 pH 80l 18,67 zł 20,16 zł


Warunki zakupu: ODBIÓR WŁASNY,
Płatność GOTÓWKA,
Minimalna ilość zakupu w danym asortymencie 1 paleta
Minimalna wartość zakupu 500 zł

Firma nie prowadzi sprzedaży z transportem.


O FIRMIE


Tradycje wydobywcze naszego torfowiska sięgają lat przedwojennych.
W okresie przedwojennym, złoże torfowe było eksploatowane w znacznej części do celów
opałowych. Po II wojnie światowej pozyskiwanie torfu wznowiono tu na początku lat 50-tych
i surowiec ten pozyskiwany jest po dzień dzisiejszy, co może dobitnie świadczyć
o jakości oraz o bogactwie tego złoża.

Do roku 1993 produkcją wyrobów torfowych zajmowało się przedsiębiorstwo państwowe.
Po prywatyzacji, spółka "PRZEMTORF" rozpoczęła produkcję mieszanek torfowych.
Od lutego 2003 roku spółka "TORF” sp. z o.o. oferuje na rynku polskim podłoża.
KONTAKT
TORF Spółka z o.o.
Nowy Chwalim
78-460 Barwice
Chwalimki 14
tel: 94 373 65 11, 94 373 63 83
e-mail: biuro@torf.net.pl

DYSTRYBUTOR
Lasland sp. z o.o.
Grądy k/Gryfic
72-342 Cerkwica
powiat gryficki
gmina Karnice
woj. zachodniopomorskie
tel: 91 386 77 76, 91 386 76 12
fax: 91 387 74 48

e-mail: biuro@kronen.com.pl

Torf sp. z o.o. powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@torf.net.pl

PROJEKTY UE


Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych proekologicznych
podłoży do upraw roślin w firmie „Torf” Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności wnioskodawcy na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Realizacja inwestycji polegała na zakupie środków trwałych oraz robót i materiałów budowlanych, prowadzących do
wdrożenia innowacyjnej technologii wytwarzania wysokiej jakości włókna drzewnego, jako komponentu do produkcji
innowacyjnych substratów torfowych, stanowiących środki wpierania wzrostu roślin. Projekt przyczynia się również do
ograniczenia wydobycia zasobów naturalnych, zawierając znaczący efekt ekologiczny.

Rezultaty projektu: wzrost przychodów ze sprzedaży innowacyjnych produktów, wprowadzenie do oferty nowych
produktów, wprowadzenie innowacji procesowej, wprowadzenie innowacji nietechnologicznej o charakterze
marketingowym, wzrost zatrudnienia.
Wartość projektu: 3 869 580,00 zł
Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich): 1 415 700,00 złZAPYTANIE OFERTOWE INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o. o. z siedzibą w 78-461 Stary Chwalim , Nowy Chwalim 1 informuje o realizacji Projektu Inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.
Oś priorytetowa 1 " Gospodarka - Innowacje - Technologie "
Działanie 1,1 " Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje" Poddziałanie 1,1,3 " Inwestycje MSP w nowe technologie"
Projekt:" Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o. "
Nr: Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr:1/2014

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych na terenie naszego zakładu produkcyjnego w Nowym Chwalimiu według poniższej specyfikacji.
Zakres prac:
1. Utwardzenie Placu.
2. Wykonanie ściany oporowej.
3. Wykonanie wiaty nad odsiewaczem.
4. Wykonanie zadaszenia podajnika.
Informujemy że na wykonanie w.w. prac uzyskaliśmy prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę o numerze 446/2014 z dnia 2014-08-19 wydaną przez Starostę Szczecineckiego. Pozwolenie powyższe zostało wydane na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Pana Leszka Piątka.
W sprawach zwiazanych z niniejszym zapytaniem prosimy o kontakt z Panem Janem Pastuszką pod telefonem: +48502328905 lub mailowo: jan.pastuszka@torf.home.pl
Prosimy o podanie:
1. Oferty cenowej na w.w. prace w rozbiciu na poszczególne zadania
2. Terminu realizacji zamówienia,
3. Warunków płatności,
4. Okresu objętego gwarancją,
Oferty prosimy o składanie w drodze pisemnej na adres Spółki Torf lub też mailowo na adres jan.pastuszka@torf.home.pl
Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź.

Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00 Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o.” Torf Sp. z o.o. 78-461 Nowy Chwalim, Stary Chwalim KRS:0000115569,NIP:6731621725, Regon:330899989


OGŁOSZENIE WYBORU OFERENTA DO ZAPYTANIA NR 1/2014

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o.o. informuje, że w dniu 2014-11-04 powołana do wyboru oferenta komisja stwierdziła że złożono cztery ważne oferty. Po przeanalizowaniu ofert zgodnie z kryterium oceny -najniższa cena- stwierdza się że wykonawcą prac budowlanych zgodnie z zapytaniem ofertowym została Firma: ZRB I UTH€žRembud€ Leszek Smoliński€“ 72-300 Gryfice Przybiernówko 8/1 , NIP 857-020-26-67. Firmom które złożyły swoje oferty ale nie zostały wybrane jako wykonawca dziękujemy za złożenie ofert i mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.

ZAPYTANIE OFERTOWE INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o. o. z siedzibą w 78-461 Stary Chwalim , Nowy Chwalim 1 informuje o realizacji Projektu Inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.
Oś priorytetowa 1 " Gospodarka - Innowacje - Technologie "
Działanie 1,1 " Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje" Poddziałanie 1,1,3 " Inwestycje MSP w nowe technologie"
Projekt:" Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o. "
Nr: Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr:2/2014

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na dostawę i sprzedaż:
“Gąsienicowego nośnika narzędzi roboczych typu Pistenbulli.”
1. Oferty typu: Wynajem, Dzierżawa, Leasing zostaną odrzucone.
2. Maszyna powinna być przystosowana do prac w warunkach letnich na torfowiskach.
Dotyczy to głównie chłodnic olejowych i powietrznych oraz elementów trakcji.
3. Oczekiwana moc silnika w zakresie około 300 KM
4. Mile widziany będzie zestaw narzędzi typu: Pług, Spych, Frezarka (ale nie jest to warunek konieczny)
5. Pod uwagę brane będą zarówno maszyny nowe jak i używane (nie ograniczamy rocznika produkcji – pod uwagę będziemy brali aktualny stan techniczny maszyny oraz jej przebieg)
6. Nie ograniczamy producenta maszyny. Np:Prinorth, Leitner, Kaesbohrer, itp.
W sprawach zwiazanych z niniejszym zapytaniem prosimy o kontakt z Panem Jerzym Adamczewskim pod telefonem: +48600819890 lub mailowo: jerzy.adamczewski@kronen.com.pl
Prosimy o podanie:
1. Oferty cenowej
2. Terminu realizacji zamówienia,
3. Warunków płatności,
4. Okresu objętego gwarancją,
Prosimy o składanie ofert w drodze pisemnej na adres Spółki Torf lub też mailowo na adres jan.pastuszka@torf.home.pl lub jerzy.adamczewski@kronen.com.pl
Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź.
Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o.”
Torf Sp. z o.o. 78-461 Nowy Chwalim, Stary Chwalim KRS:0000115569,NIP:6731621725, Regon:330899989


OGŁOSZENIE WYBORU OFERENTA DO ZAPYTANIA NR 2/2014

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o.o. informuje, że powołana do wyboru oferenta komisja stwierdziła że złożono trzy ważne oferty. Po przeanalizowaniu ofert zgodnie z kryterium oceny –najniższa cena stwierdza się, że dostawcą zadania inwestycyjnego "Gąsienicowy nośnik narzędzi typu Pisten Bully” została Firma: mera Rabeler e.K/ Inhaber: J. Rabeler Lindenstrasse 3; D 21435 Stelle/ Aushausen AG Luneburg HRA 110309. Firmom które złożyły swoje oferty ale nie zostały wybrane jako Dostawca dziękujemy za złożenie ofert i mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.

ZAPYTANIE OFERTOWE INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o. o. z siedzibą w 78-461 Stary Chwalim , Nowy Chwalim 1 informuje o realizacji Projektu Inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.
Oś priorytetowa 1 " Gospodarka - Innowacje - Technologie "
Działanie 1,1 " Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje" Poddziałanie 1,1,3 " Inwestycje MSP w nowe technologie"
Projekt:" Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o. "
Nr: Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr:3/2014

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na dostawę i sprzedaż:
“Maszyny Gąsienicowej ze zbiornikiem do przewozu torfu.”
1. Oferty typu: Wynajem, Dzierżawa, Leasing zostaną odrzucone.
2. Maszyna powinna być przystosowana do prac w warunkach letnich I zimowych na torfowiskach. Dotyczy to głównie chłodnic olejowych i powietrznych klimatyzacji oraz elementów trakcji.
3. Oczekiwana moc silnika w zakresie około 310 KM
4. Możliwości załadunkowe powyżej 22 m3 jednorazowo.
5. Pod uwagę brane będą zarówno maszyny nowe jak i używane ( nie ograniczamy rocznika produkcji – pod uwagę będziemy brali aktualny stan techniczny maszyny oraz jej przebieg)
6. Nie ograniczamy producenta maszyny. Np: Kaesbohrer, Maroka MAN itp.
W sprawach zwiazanych z niniejszym zapytaniem prosimy o kontakt z Panem Jerzym Adamczewskim pod telefonem: +48600819890 lub mailowo: jerzy.adamczewski@kronen.com.pl
Prosimy o podanie:
1. Oferty cenowej
2. Terminu realizacji zamówienia,
3. Warunków płatności,
4. Okresu objętego gwarancją,
Prosimy o składanie ofert w drodze pisemnej na adres Spółki Torf lub też mailowo na adres jan.pastuszka@torf.home.pl lub jerzy.adamczewski@kronen.com.pl
Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź.
Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o.”
Torf Sp. z o.o. 78-461 Nowy Chwalim, Stary Chwalim KRS:0000115569,NIP:6731621725, Regon:330899989


OGŁOSZENIE WYBORU OFERENTA DO ZAPYTANIA NR 3/2014

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o.o. informuje, że powołana do wyboru oferenta komisja stwierdziła że złożono pięć ważnych ofert. Po przeanalizowaniu ofert zgodnie z kryterium oceny -najlepsze wypełnienie założeń technicznych i funkcjonalnych oraz założeń innowacyjnych ujętych we wniosku o dotację stwierdza się że dostawcą "Maszyny gąsienicowej do przewozu torfu" została Firma: R.D.M. Technik GbR Ingenieurbiuro Maschienen - u Anlagebau Colmar 3 26939 Ovelgonne DE. Firmom które złożyły swoje oferty ale nie zostały wybrane jako Dostawca dziękujemy za złożenie ofert i mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.

ZAPYTANIE OFERTOWE INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o. o. z siedzibą w 78-461 Stary Chwalim , Nowy Chwalim 1 informuje o realizacji Projektu Inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.
Oś priorytetowa 1 " Gospodarka - Innowacje - Technologie "
Działanie 1,1 " Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje" Poddziałanie 1,1,3 " Inwestycje MSP w nowe technologie"
Projekt:" Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o. "
Nr: Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr:4/2014

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na dostawę i sprzedaż:
“Zbieracz torfu podciśnieniowy typ Vacum -szt2”
1. Oferty typu: Wynajem, Dzierżawa, Leasing zostaną odrzucone.
2. Maszyna przeczepiana do ciągnika bez własnego napędu lub z własnym napędem. Mozliwy napęd mechaniczny od WOM ciągnika rolniczego.
3. Maszyna powinna zawierać zbiornik podciśnieniowy transportowy do torfu wraz z wyrzutnikiem i wentylatorem.
4. Oczekiwana moc silnika ciągnika w zakresie od 100 KM
5. Możliwości załadunkowe powyżej 8 m3 jednorazowo.
6. Pod uwagę brane będą zarówno maszyny nowe jak i używane ( nie ograniczamy rocznika produkcji – pod uwagę będziemy brali aktualny stan techniczny maszyny oraz jej przebieg)
7. Nie ograniczamy producenta maszyny. Np: Premier Tech, UMPF, Waltra, Suakone, Maszyny litewskie itp.
W sprawach zwiazanych z niniejszym zapytaniem prosimy o kontakt z Panem Jerzym Adamczewskim pod telefonem: +48600819890 lub mailowo: jerzy.adamczewski@kronen.com.pl
Prosimy o podanie:
1. Oferty cenowej
2. Terminu realizacji zamówienia,
3. Warunków płatności,
4. Okresu objętego gwarancją,
Prosimy o składanie ofert w drodze pisemnej na adres Spółki Torf lub też mailowo na adres jan.pastuszka@torf.home.pl lub jerzy.adamczewski@kronen.com.pl
Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź.
Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o.”
Torf Sp. z o.o. 78-461 Nowy Chwalim, Stary Chwalim KRS:0000115569,NIP:6731621725, Regon:330899989


OGŁOSZENIE WYBORU OFERENTA DO ZAPYTANIA NR 4/2014

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o.o. informuje, że powołana do wyboru oferenta komisja stwierdziła że złożono trzy ważne oferty. Po przeanalizowaniu ofert zgodnie z kryterium oceny – najniższa cena stwierdza się, że dostawcą zadania inwestycyjnego "Zbieracz torfu podciśnieniowy typu Vacum szt. 2” została Firma: mera Rabeler e.K/ Inhaber: J. Rabeler Lindenstrasse 3; D 21435 Stelle/ Aushausen AG Luneburg HRA 110309. Firmom które złożyły swoje oferty ale nie zostały wybrane jako Dostawca dziękujemy za złożenie ofert i mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.

ZAPYTANIE OFERTOWE INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o. o. z siedzibą w 78-461 Stary Chwalim , Nowy Chwalim 1 informuje o realizacji Projektu Inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.
Oś priorytetowa 1 " Gospodarka - Innowacje - Technologie "
Działanie 1,1 " Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje" Poddziałanie 1,1,3 " Inwestycje MSP w nowe technologie"
Projekt:" Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o. "
Nr: Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr:5/2014

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na dostawę i sprzedaż:
“Urządzenie uzdatniające torf”
1. Oferty typu: Wynajem, Dzierżawa, Leasing zostaną odrzucone.
2. Maszyna typu stacjonarnego kotwiona do utwardzonego podłoża
3. Zasilanie elektryczne prądem trójfazowym.
4. Zadaniem technologicznym uzdatniania torfu jest jego frakcjonowanie lub odsiewanie.
5. Szerokość robocza około 1000 mm.
6. Uzyskiwane frakcje – od 0-25 mm. I powyżej 25 mm
7. Zakładana wydajność – około 100 m3/godzinę.
8. Pod uwagę brane będą zarówno maszyny nowe jak i używane ( nie ograniczamy rocznika produkcji – pod uwagę będziemy brali aktualny stan techniczny maszyny oraz jej przebieg)
9. Nie ograniczamy producenta maszyny. Np: Slootweg, Schepper, Zurbregel itp.
W sprawach zwiazanych z niniejszym zapytaniem prosimy o kontakt z Panem Jerzym Adamczewskim pod telefonem: +48600819890 lub mailowo: jerzy.adamczewski@kronen.com.pl
Prosimy o podanie:
1. Oferty cenowej
2. Terminu realizacji zamówienia,
3. Warunków płatności,
4. Okresu objętego gwarancją,
Prosimy o składanie ofert w drodze pisemnej na adres Spółki Torf lub też mailowo na adres jan.pastuszka@torf.home.pl lub jerzy.adamczewski@kronen.com.pl
Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź.
Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o.”
Torf Sp. z o.o. 78-461 Nowy Chwalim, Stary Chwalim KRS:0000115569,NIP:6731621725, Regon:330899989


OGŁOSZENIE WYBORU OFERENTA DO ZAPYTANIA NR 5/2014

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o.o. informuje, że powołana do wyboru oferenta komisja stwierdziła że złożono trzy ważne oferty. Po przeanalizowaniu ofert zgodnie z kryterium oceny –„ najniższa cena” stwierdza się że dostawcą "Urządzenie uzdatniające torf” została Firma: „Zakład Usługowy Wielobranżowy Jacek Kawiorski” 72-300 Gryfice ul. Pomorska 1C. Firmom które złożyły swoje oferty ale nie zostały wybrane jako Dostawca dziękujemy za złożenie ofert i mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.

ZAPYTANIE OFERTOWE INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o. o. z siedzibą w 78-461 Stary Chwalim , Nowy Chwalim 1 informuje o realizacji Projektu Inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.
Oś priorytetowa 1 " Gospodarka - Innowacje - Technologie "
Działanie 1,1 " Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje" Poddziałanie 1,1,3 " Inwestycje MSP w nowe technologie"
Projekt:" Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o. "
Nr: Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr:6/2014

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na dostawę i sprzedaż:
“Nośnik narzędzi roboczych”
1. Oferty typu: Wynajem, Dzierżawa, Leasing zostaną odrzucone.
2. Maszyna gąsienicowa typu zbliżonego do koparki Atlas np:1504 LC z możliwością podłączenia aktywnych narzędzi roboczych zasilanych hydraulicznie.
3. Klasa wagowa maszyny: do 22 ton
4. Wydajność hydrauliki około 150 dm3/min
5. Wyposażenie z złącza hydrauliczne.
6. Pod uwagę brane będą zarówno maszyny nowe jak i używane ( nie ograniczamy rocznika produkcji – pod uwagę będziemy brali aktualny stan techniczny maszyny oraz jej przebieg)
7. Nie ograniczamy producenta maszyny. Np: Terex, Libherr Volvo, CAT, Hitachi, Doosan, JCB itp.
W sprawach zwiazanych z niniejszym zapytaniem prosimy o kontakt z Panem Jerzym Adamczewskim pod telefonem: +48600819890 lub mailowo: jerzy.adamczewski@kronen.com.pl
Prosimy o podanie:
1. Oferty cenowej
2. Terminu realizacji zamówienia,
3. Warunków płatności,
4. Okresu objętego gwarancją,
Prosimy o składanie ofert w drodze pisemnej na adres Spółki Torf lub też mailowo na adres jan.pastuszka@torf.home.pl lub jerzy.adamczewski@kronen.com.pl
Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź.
Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o.”
Torf Sp. z o.o. 78-461 Nowy Chwalim, Stary Chwalim KRS:0000115569,NIP:6731621725, Regon:330899989


OGŁOSZENIE WYBORU OFERENTA DO ZAPYTANIA NR 6/2014

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o.o. informuje, że w dniu 2015-01-16 powołana do wyboru oferenta komisja stwierdziła, że złożono cztery ważne oferty. Po przeanalizowaniu ofert zgodnie z kryterium oceny - najniższa cena - stwierdza się że dostawcą Nośnika Narzędzi typu Atlas będzie  „BIRINGER INTERNATINAL GMBH” Mehrkenbrechts 3, AT-3800 Gopfritz an der Wild . Firmom które złożyły swoje oferty ale nie zostały wybrane jako dostawca dziękujemy za złożenie ofert i mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.

ZAPYTANIE OFERTOWE INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o. o. z siedzibą w 78-461 Stary Chwalim , Nowy Chwalim 1 informuje o realizacji Projektu Inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.
Oś priorytetowa 1 " Gospodarka - Innowacje - Technologie "
Działanie 1,1 " Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje" Poddziałanie 1,1,3 " Inwestycje MSP w nowe technologie"
Projekt:" Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o. "
Nr: Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr:7/2014

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na dostawę i sprzedaż:
“Ładowarka czołowo-kołowa”
1. Oferty typu: Wynajem, Dzierżawa, Leasing zostaną odrzucone.
2. Maszyna na kołach ogumionych z centralną osią skrętną z własnym silnikiem spalinowym. Klasa wagowa maszyny: do 24 ton
3. Minimalna objętość łyżki 3 m3
4. Pod uwagę brane będą zarówno maszyny nowe jak i używane ( nie ograniczamy rocznika produkcji – pod uwagę będziemy brali aktualny stan techniczny maszyny oraz jej przebieg)
5. Nie ograniczamy producenta maszyny. Np: Hyundai, Terex, Libherr Volvo, CAT, Hitachi, JCB itp.
W sprawach zwiazanych z niniejszym zapytaniem prosimy o kontakt z Panem Jerzym Adamczewskim pod telefonem: +48600819890 lub mailowo: jerzy.adamczewski@kronen.com.pl
Prosimy o podanie:
1. Oferty cenowej
2. Terminu realizacji zamówienia,
3. Warunków płatności,
4. Okresu objętego gwarancją,
Prosimy o składanie ofert w drodze pisemnej na adres Spółki Torf lub też mailowo na adres jan.pastuszka@torf.home.pl lub jerzy.adamczewski@kronen.com.pl
Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź.
Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o.”
Torf Sp. z o.o. 78-461 Nowy Chwalim, Stary Chwalim KRS:0000115569,NIP:6731621725, Regon:330899989


OGŁOSZENIE WYBORU OFERENTA DO ZAPYTANIA NR 7/2014

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o.o. informuje, że w dniu 2015-01-21 powołana do wyboru oferenta komisja stwierdziła, że złożono pięć ważnych ofert na ładowarki kołowo czołowe. Po przeanalizowaniu ofert zgodnie z kryterium oceny -najniższa cena- stwierdza się że dostawcą Ładowarki czołowo-kołowej będzie  „Van den Oever V.O.F Jekschotsweg 41, 5491 RB, ST-Oedenrode . Firmom które złożyły swoje oferty ale nie zostały wybrane jako dostawca dziękujemy za złożenie ofert i mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.

ZAPYTANIE OFERTOWE INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o. o. z siedzibą w 78-461 Stary Chwalim , Nowy Chwalim 1 informuje o realizacji Projektu Inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.
Oś priorytetowa 1 " Gospodarka - Innowacje - Technologie "
Działanie 1,1 " Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje" Poddziałanie 1,1,3 " Inwestycje MSP w nowe technologie"
Projekt:" Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o. "
Nr: Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr:8/2014

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na dostawę i sprzedaż:
“Urządzenie frezujące pasywne”
1. Oferty typu: Wynajem, Dzierżawa, Leasing zostaną odrzucone.
2. Maszyna zawieszana na ciągniku rolniczym przy użyciu trójpunktowego układu zawieszenia.
3. Wyposażona w wały robocze z roboczymi elementami frezującymi.
4. Szerkokość robocza pracy około 9 mb
5. Robocza prędkość jazdy do 15 km/godz
6. Spodziewana masa własna – około 900 kG.
7. Możliwość dodatkowego dociążenia wałów.
8. Pod uwagę brane będą zarówno maszyny nowe jak i używane ( nie ograniczamy rocznika produkcji – pod uwagę będziemy brali aktualny stan techniczny maszyny oraz jej przebieg)
9. Nie ograniczamy producenta maszyny. Np: Agrowita, Krone, Lemken, Kuhn, Kverneland, Kongskilde, Howard, itp.
W sprawach zwiazanych z niniejszym zapytaniem prosimy o kontakt z Panem Jerzym Adamczewskim pod telefonem: +48600819890 lub mailowo: jerzy.adamczewski@kronen.com.pl
Prosimy o podanie:
1. Oferty cenowej
2. Terminu realizacji zamówienia,
3. Warunków płatności,
4. Okresu objętego gwarancją,
Prosimy o składanie ofert w drodze pisemnej na adres Spółki Torf lub też mailowo na adres jan.pastuszka@torf.home.pl lub jerzy.adamczewski@kronen.com.pl
Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź.
Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o.”
Torf Sp. z o.o. 78-461 Nowy Chwalim, Stary Chwalim KRS:0000115569,NIP:6731621725, Regon:330899989


OGŁOSZENIE WYBORU OFERENTA DO ZAPYTANIA NR 8/2014

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o.o. informuje, że w dniu 2015-01-28 powołana do wyboru oferenta komisja stwierdziła, że złożono trzy ważne oferty na dostawę urządzenia pasywnego do frezowania torfu. Po przeanalizowaniu ofert zgodnie z kryterium oceny -najniższa cena- stwierdza się że dostawcą będzie  „„LAIDAS UZDAROJI AKCINE BENDROVE” Sodziaus 16 Uźliedźiu k. LT-54304 Kauno r . Firmom które złożyły swoje oferty ale nie zostały wybrane jako dostawca dziękujemy za złożenie ofert i mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.

Szanowni Państwo

informujemy że, projekt inwestycyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Oś priorytetowa 1 " Gospodarka - Innowacje - Technologie " Działanie 1,1 " Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje" Poddziałanie 1,1,3 " Inwestycje MSP w nowe technologie" Projekt:" Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o. " został zakończony sukcesem. Pozyskane nowoczesne  innowacyjne technologie nakierowane głównie na zwiększenie jakości naszych produktów dają nam możliwości dostarczania produktów torfowych w pełni spełniających oczekiwane standardy jakościowe, których wymaga współczesny rynek. To kolejny milowy krok w rozwoju przedsiębiorstwa dlatego firmom które zrealizowały projekt, pracownikom firmy oraz wszystkim tym którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w projekcie dziękujemy za włożony trud w realizację projektu. Jesteśmy pewni iż przeprowadzona inwestycja znacząco wzmocni pozycję firmy na rynku podłoży i pozowali na oferowanie produktów o wyższej jakości.  

Zarząd firmy TORF

Szanowni Państwo

Zarząd Torf Sp. z o.o. z siedzibą w Chwalimki 14, 78-460 Barwice w dniu 2015-11-30 informuje o zakończeniu inwestycji  współfinasowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu Inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Oś priorytetowa 1 " Gospodarka - Innowacje - Technologie " Działanie 1,1 " Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje" Poddziałanie 1,1,3 " Inwestycje MSP w nowe technologie" Projekt:" Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o. " Nr: Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-114/12-00.  Obecnie trwa kontrola planowa realizacji Projektu.

Wszystkim stronom zaangażowanym w realizację tego projektu a w szczególności Pracownikom Beneficjenta jak również Dostawcom, Wykonawcom, Firmom, Audytorom Zarząd niniejszym składa serdeczne podziękowania za czas poświęcony i za zaangażowanie w doprowadzeniu Projektu do końca.


INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Torf Sp. z o. o. z siedzibą w 78-460 Barwice Chwalimki 14 informuje o rozpoczęciu nowego Projektu Inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1.5
1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.
Tytuł Projektu:„Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych proekologicznych podłoży do upraw roślin."
Numer Projektu: RPZP.01.05.00-32-0048/16

Wykonanie projektu zakłada zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji celów projektu oraz budowę Hali Produkcyjnej.
Szczegółowe zapytania ofertowe oraz wyniki wyboru będą systematycznie publikowane na stronie internetowej.
Zapraszamy wykonawców i dostawców do współpracy zgodnie z kolejnymi zapytaniami ofertowymi.

W sprawach dodatkowych informacji prosimy o kontakt z siedzibą Spółki.

Aby kontynuować korzystanie ze strony, potwierdź zgodę z Polityką COOKIES! więcej informacji

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Rezygnuję !